top of page

stephan condamin

malerei  2014 - 2017 I

ab 2014 I 1

ab 2014 I 1

120 cm x 140 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2017

ab 2014 I 2

ab 2014 I 2

140 cm x 120 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2017

ab 2014 I 3

ab 2014 I 3

150 cm x 120 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2017

ab 2014 I 4

ab 2014 I 4

140 cm x 120 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2016

ab 2014 I 5

ab 2014 I 5

140 cm x 120 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2016

ab 2014 I 6

ab 2014 I 6

140 cm x 120 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2017

ab 2014 I 7

ab 2014 I 7

120 cm x 100 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2016

ab 2014 I 8

ab 2014 I 8

120 cm x 100 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2016

ab 2014 I 9

ab 2014 I 9

120 cm x 100 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2016

ab 2014 I 10

ab 2014 I 10

120 cm x 100 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2016

ab 2014 I 11

ab 2014 I 11

100 cm x 120 cm Mischtechnik auf Baumwolle, 2017

ab 2014 I 12

ab 2014 I 12

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2017

ab 2014 I 13

ab 2014 I 13

120 cm x 100 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2016

2014 I 14

2014 I 14

120 cm x 100 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2016

ab 2014 I 15

ab 2014 I 15

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2014

bottom of page